Com a principal i màxim òrgan de gestió de la Fundació Asil Hospital de la Garriga, trobem la Junta de Patronat que està composta per un president/a, un secretari/a i un/a vocal, càrrecs que coincideixen amb dos càrrecs públics del govern local i el de jutge de pau. La presidència l’ocupa l’Alcalde/Alcaldessa; la secretaria l’ocupa el Jutge/ssa de Pau i, la vocalia, un regidor/a de l’Ajuntament. Aquesta Junta delega part de les seves funcions en la Junta Administrativa, composta pel president, el tresorer, el vocal i el secretari. Ambdues Juntes són les encarregades de vetllar en tot moment pel bon funcionament del centre i en tot l’ampli ventall d’activitats i administració.

BENVINGUDA PRESIDENTA JUNTA PATRONAT

La Fundació de L´Asil Hospital de la Garriga
L’ASIL, LA CASA DE TOTHOM

Aquesta és una presentació gens protocol·lària, ja que de l’Asil Hospital no en puc parlar des de la distància, i, tot i que el meu càrrec actual d’alcaldessa de la Garriga, m’obliga a certes formalitats, ja m’excusareu si trobeu aquests mots poc aptes per aquest tipus de discurs.

L’Asil ha estat casa meva durant molt de temps. Hi he estat la treballadora social. La meva feina consistia en orientar les famílies, acollir-les, mostrar la casa i procurar que les persones residents i les seves famílies trobessin a l’Asil Hospital un racó de casa seva.

Aquesta és una casa del poble, és un lloc on interaccionen totes les generacions garriguenques. Difícilment trobaríem una entitat on s’hi senten bé totes les edats. Precisament és aquesta característica que fa de l’Asil Hospital un lloc acollidor i obert, únic. Però també es tracta d’una Fundació que s’adapta als nous temps i a les noves necessitats de la gent gran. Que busca el seu benestar, i també la manera d’encaixar amb la Garriga de forma dinàmica.

Per això fa aquest esforç tan gran d’ampliació d’espais i també de nous recursos i serveis que donaran resposta a la demanda creixent que experimenta en els últims temps.

L’Asil és una finestra oberta. L’Asil és un petit món on hi conviuen tots els mons. L’Asil és la casa de tothom on potser només hi faltes tu, visitant del web. Però un cop dins veuràs que també és casa teva.

Dolors-castella

 

 

 

BENVINGUDA DIRECTOR-GERENT

Un equip pendent de la salut i el benestar
Benvinguts a l’Asil Hospital

L’Asil Hospital és una entitat tan necessària com estimada pel poble de la Garriga. Durant més de cent anys d’història, l’Asil Hospital ha estat en constant evolució i adaptant-se a les necessitats de cada moment.

Des de la Casa de la Caritat del 1910, a l’Hospital Militar entre el 1936 i 1939, passant per la llarga i fructífera etapa que va de l’any 1939 al 1999 regida per les monges Darderes, hem arribat a l’etapa actual encetada a finals de 1999.

L’augment de l’esperança de vida –que sovint no s’acompanya de la salut i l’autosuficiència- juntament amb els canvis dels hàbits de vida i de l’estructura familiar i social, fan que cada dia aquesta casa sigui més necessària.

Ara és el moment de la modernització, de la professionalització i de la qualitat assistencial. També de la planificació i de la construcció de les infraestructures necessàries per cobrir les necessitats del present i del futur immediat.

Cal vetllar perquè la nostra entitat sigui –com ha estat sempre- un espai d’autèntica convivència solidària. On els residents, familiars, voluntaris, treballadors, junta directiva i amics, es continuïn trobant com el que és: a casa seva.
equip-2