Com a principal i màxim òrgan de gestió de la Fundació Asil Hospital de la Garriga, trobem la Junta de Patronat que està composta per un president/a, un secretari/a i un/a vocal, càrrecs que coincideixen amb dos càrrecs públics del govern local i el de jutge de pau. La presidència l’ocupa l’Alcalde/Alcaldessa; la secretaria l’ocupa el Jutge/ssa de Pau i, la vocalia, un regidor/a de l’Ajuntament. Aquesta Junta delega part de les seves funcions en la Junta Administrativa, composta pel president, el tresorer, el vocal i el secretari. Ambdues Juntes són les encarregades de vetllar en tot moment pel bon funcionament del centre i en tot l’ampli ventall d’activitats i administració.

BENVINGUDA PRESIDENTA JUNTA PATRONAT

La Fundació de L´Asil Hospital de la Garriga
Una institució modèlica on s’uneix vocació i professionalització

Com a Presidenta de la Junta del Patronat de la Fundació Asil Hospital de la Garriga m’enorgulleix donar-vos la més cordial benvinguda a tots i a totes a aquesta pàgina web.

Entitat centenària, m’agrada pensar en la Fundació Asil Hospital com un indret d’acollida i acompanyament on regna un ambient familiar i de màxim respecte a les persones i famílies que confien en la qualitat dels serveis que ofereix la Fundació.

Il·lusió, generositat, professionalitat són alguns dels valors que des de la Fundació tenim la vocació d’impulsar, per que són precisament valors com aquests els que aporten el necessari plus de qualitat a les relacions interpersonals i quan parlem de serveis sociosanitaris parlem fonamentalment d’atendre a les persones que més ho necessiten.

Plenament integrats a la societat civil garriguenca, la Fundació afronta múltiples reptes de futur i entre aquests hi ha precisament el repte de servir a la comunitat en un temps on cal convertir les adversitats en oportunitats. Moltes persones, especialment la gent gran, necessiten del nostre suport i des d’aquesta gran família que és la Fundació Asil Hospital ens posem a la vostra disposició.

Us convido especialment a conèixer-nos, ja sigui visitant-nos, ja sigui a través de la nostra pàgina web. Us convido a ser partícips del nostre projecte.

Moltes gràcies per la vostra atenció.
alcaldessa

BENVINGUDA DIRECTOR-GERENT

Un equip pendent de la salut i el benestar
Benvinguts a l’Asil Hospital

L’Asil Hospital és una entitat tan necessària com estimada pel poble de la Garriga. Durant més de cent anys d’història, l’Asil Hospital ha estat en constant evolució i adaptant-se a les necessitats de cada moment.

Des de la Casa de la Caritat del 1910, a l’Hospital Militar entre el 1936 i 1939, passant per la llarga i fructífera etapa que va de l’any 1939 al 1999 regida per les monges Darderes, hem arribat a l’etapa actual encetada a finals de 1999.

L’augment de l’esperança de vida –que sovint no s’acompanya de la salut i l’autosuficiència- juntament amb els canvis dels hàbits de vida i de l’estructura familiar i social, fan que cada dia aquesta casa sigui més necessària.

Ara és el moment de la modernització, de la professionalització i de la qualitat assistencial. També de la planificació i de la construcció de les infraestructures necessàries per cobrir les necessitats del present i del futur immediat.

Cal vetllar perquè la nostra entitat sigui –com ha estat sempre- un espai d’autèntica convivència solidària. On els residents, familiars, voluntaris, treballadors, junta directiva i amics, es continuïn trobant com el que és: a casa seva.
equip-2