La Fundació Asil Hospital

La raó de ser de l’Asil Hospital de La Garriga és el de proporcionar un servei sanitari i social per a la gent gran. Actualment, disposa de 123 places de Residència Assistida i 35 de Centre de Dia. Els residents són atesos per una plantilla de gairebé cent professionals i una quarantena de voluntaris que desinteressadament col·laboren amb l’equip. Compta també am un menjador social per als més necessitats.

Ubicat al bell mig del poble, les seves instal·lacions superen els 3.600 m2, entre les quals hi ha àmplies terrasses i zones enjardinades. L’Asil Hospital, amb el pas del temps, s’ha anat transformat i renovant. Actualment és un edifici adaptat per a la vida i necessitats de les persones grans, amb mobilitat reduïda i que han perdut autosuficiència i necessiten el suport d’un equip de professionals. Tant per als que n’han fet casa seva com per als que continuen vivint a la seva llar i vénen a passar una part del seu temps al centre de dia.

L’atenció i prevenció de la salut és primordial i continuada: metge, equip d’infermeria altament qualificat, cuidadors, psicòlegs, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballadora social, podòleg, atenció als familiars… Professionals en constant formació, sinònim de garantia de benestar i confiança.

Es treballa per al manteniment de les capacitats tant físiques com psíquiques dels residents mitjançant programes d’estimulació física i cognitiva adients als dèficits que cadascun presenta. Entre aquests programes s’inclou el manteniment de les activitats de la vida diària. L’entorn segur i adaptat a les limitacions dels residents, permet facilitar l’ interacció social entre ells i també amb les seves famílies. Els espais amplis i lluminosos són la tònica de l’edifici que disposa d’espais concrets per dur a terme les teràpies a realitzar en els programes de fisioteràpia, teràpia ocupacional i estimulació cognitiva.

Es porten a terme valoracions periòdiques de l’evolució dels problemes mèdics, psíquics i socials que permeten traçar un pla de cures adaptat; es realitzen programes d’intervenció psicogeriàtrica adaptats a l’evolució del resident; es controla la simptomatologia no cognitiva mitjançant tractaments i, es porten a terme cures pal·liatives de residents amb demència molt avançada que presenten signes i símptomes evolutius de difícil control.

Organigrama