Benvinguda

Com a Presidenta de la Junta del Patronat de la Fundació Asil Hospital de la Garriga m’enorgulleix donar-vos la més cordial benvinguda a tots i a totes a la nova web de la Fundació Asil Hospital de la Garriga….

La Fundació

La raó de ser de l’Asil Hospital de La Garriga és el de proporcionar un servei sanitari i social per a la gent gran. Actualment, disposa de 153 places de Residència Assistida i 40 de Centre de Dia….

Serveis

L’Asil Hospital disposa de diversos serveis per garantir la qualitat assistencial que els residents necessiten. Aquests serveis són tant d’atenció directe com indirecte per garantir l´atenció als nostres grans….

Tour Virtual 360º

Asil Hospital de la Garriga un cop més amb les noves tecnologies, li oferim una visita virtual de la nostra fundació i on podrà veure les Instal·lacions.

Les visites virtuals són una forma fàcil, divertida i interactiva de veure un espai en totes les direccions amb només moure el ratolí, per mitjà de les “fotografies panoràmiques esfèriques”, que permeten observar l’espai fotografiat en 360ºx180º. Això vol dir a tot al voltant més amunt i avall, com si s’estigués en el lloc. Els convidem a veure les nostres instal·lacions amb aquesta tecnologia d´última generació.

Actualitat de la Fundació

Transparència

Missió de la Fundació

La Fundació Asil Hospital és una entitat social sense ànim de lucre que té com a objecte l’atenció a les persones grans amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida i vetllar perquè els seus drets com a persones siguin respectats.Es treballa per al manteniment de les capacitats tant físiques com psíquiques dels residents mitjançant programes d’estimulació física i cognitiva adients als dèficits que cadascun presenta…

>

Pla estratègic

S’entén per Planificació Estratègica el procés que permet a una organització definir la seva missió, descriure el seu entorn, identificar les principals línies estratègiques i elaborar plans d’actuació.Per a la Fundació Asil Hospital, la definició de les línies estratègiques s’entén com un instrument que ens dóna una orientació sobre el camí i les actuacions que hem de realitzar, la qual cosa possibilita que, de manera compartida, s’esculli el millor camí…

>

Informació Econòmica

La Fundació Asil Hospital formula els comptes per expressar, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i situació financera de la Fundació fi de cada any i els resultats de les seves operacions i recursos obtinguts i aplicats durant l’exercici anual acabat, i per subministrar la informació necessària i suficient per la seva interpretació i comprensió, de conformitat amb principis i normes comptables generalment acceptats, aplicats uniformement…

>

Activitats Centenari

Lib Dup

>

DVD Centenari

>

Auca Centenari

>

Història

A inicis del segle XX, es va crear a la Garriga una institució per ajudar captaires i malalts de la població sense recursos. Es va voler portar a terme un model d’entitat benèfica com les que existien en altres pobles de dins i fora de Catalunya, per millorar la beneficència social i fer minvar la pobresa. La iniciativa impulsada per Lluís Arumí i per Erasme Imbert va tenir bona acollida a l’Ajuntament i va donar com a resultat la constitució, el 22 de juny de 1910, de la Junta o Societat de Beneficència. Poc després, el 5 de juny, quedava aprovat un reglament que regia la societat constituïda amb el nom de Junta de Caritat de la Garriga…