Asil Hospital La Garriga | Benvinguda

Com a principal i màxim òrgan de gestió de la Fundació Asil Hospital de la Garriga, trobem la Junta de Patronat que està composta per un president/a, un secretari/a i un/a vocal, càrrecs que coincideixen amb dos càrrecs públics del govern local i el de jutge de pau. La presidència l’ocupa l’Alcalde/Alcaldessa; la secretaria l’ocupa el Jutge/ssa de Pau i, la vocalia, un regidor/a de l’Ajuntament. Aquesta Junta delega part de les seves funcions en la Junta Administrativa, composta pel president, el tresorer, el vocal i el secretari. Ambdues Juntes són les encarregades de vetllar en tot moment pel bon funcionament del centre i en tot l’ampli ventall d’activitats i administració.

BENVINGUDA PRESIDENTA JUNTA PATRONAT

La Fundació de L´Asil Hospital de la Garriga

L’ASIL, LA CASA DE TOTHOM

BENVINGUDA DIRECTOR-GERENT

Un equip pendent de la salut i el benestar

Benvinguts a l’Asil Hospital

L’Asil Hospital és una entitat tan necessària com estimada pel poble de la Garriga. Durant més de cent anys d’història, l’Asil Hospital ha estat en constant evolució i adaptant-se a les necessitats de cada moment.

Des de la Casa de la Caritat del 1910, a l’Hospital Militar entre el 1936 i 1939, passant per la llarga i fructífera etapa que va de l’any 1939 al 1999 regida per les monges Darderes, hem arribat a l’etapa actual encetada a finals de 1999.

L’augment de l’esperança de vida –que sovint no s’acompanya de la salut i l’autosuficiència- juntament amb els canvis dels hàbits de vida i de l’estructura familiar i social, fan que cada dia aquesta casa sigui més necessària.

Seguim en la línia de la modernització i de mantenir la qualitat assistencial que ens caracteritza.

Cal vetllar perquè la nostra entitat sigui –com ha estat sempre- un espai d’autèntica convivència solidària. On els residents, familiars, voluntaris, treballadors, junta directiva i amics, es continuïn trobant com el que és: a casa seva.