Del 19 de febrer i fins el 15 de juliol, cada quinze dies, hem gaudit de la companyia, bé a l’Asil bé a la guarderia, dels menuts de l’Escola Bressol les Caliues. Aquest interessant i fantàstic projecte intergeneracional entre els residents de l’asil i els nens i nenes de 2 i 3 anys de l’escola bressol, pretenia establir relacions entre generacions. Aquest és un aspecte que funciona molt bé i necessari. Hem pretès promoure i facilitar l’intercanvi i espais de trobada entre les persones grans i els infants amb l’objectiu d’intercanviar aprenentatges, emocions i vivències tot buscant millorar l’autonomia dels nostres residents mitjançant activitats lúdiques i d’estimulació cognitiva alhora que es treballen les seves habilitats socials. Ha estat un èxit. Moltes gràcies per fer-ho possible i ens encantaria repetir el curs vinent…