Asil Hospital La Garriga | Qui Som

La Fundació Asil Hospital

La raó de ser de l’Asil Hospital de La Garriga és el de proporcionar un servei sanitari i social per a la gent gran. Actualment, disposa de 153 places de Residència Assistida i 40 de Centre de Dia. Els residents són atesos per una plantilla de gairebé cent professionals i una quarantena de voluntaris que desinteressadament col·laboren amb l’equip. Compta també am un menjador social per als més necessitats.

Ubicat al bell mig del poble, les seves instal·lacions superen els + de 5.000 m2, entre les quals hi ha àmplies terrasses i zones enjardinades. L’Asil Hospital, amb el pas del temps, s’ha anat transformat i renovant. Actualment és un edifici adaptat per a la vida i necessitats de les persones grans, amb mobilitat reduïda i que han perdut autosuficiència i necessiten el suport d’un equip de professionals. Tant per als que n’han fet casa seva com per als que continuen vivint a la seva llar i vénen a passar una part del seu temps al centre de dia.

L’atenció i prevenció de la salut és primordial i continuada: metge, equip d’infermeria altament qualificat, cuidadors, psicòlegs, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, treballadora social, podòleg, atenció als familiars… Professionals en constant formació, sinònim de garantia de benestar i confiança.

Es treballa per al manteniment de les capacitats tant físiques com psíquiques dels residents mitjançant programes d’estimulació física i cognitiva adients als dèficits que cadascun presenta. Entre aquests programes s’inclou el manteniment de les activitats de la vida diària. L’entorn segur i adaptat a les limitacions dels residents, permet facilitar l’ interacció social entre ells i també amb les seves famílies. Els espais amplis i lluminosos són la tònica de l’edifici que disposa d’espais concrets per dur a terme les teràpies a realitzar en els programes de fisioteràpia, teràpia ocupacional i estimulació cognitiva.

Es porten a terme valoracions periòdiques de l’evolució dels problemes mèdics, psíquics i socials que permeten traçar un pla de cures adaptat; es realitzen programes d’intervenció psicogeriàtrica adaptats a l’evolució del resident; es controla la simptomatologia no cognitiva mitjançant tractaments i, es porten a terme cures pal·liatives de residents amb demència molt avançada que presenten signes i símptomes evolutius de difícil control.

Organigrama