Asil Hospital La Garriga |  Serveis

Equipament i Serveis

L’Asil Hospital disposa de diversos serveis per garantir la qualitat assistencial que els residents necessiten. Aquests serveis són tant d’atenció directe com indirecte.

Els Serveis d’atenció directe, són:

Director

El centre compta amb un responsable en la direcció tècnica amb capacitació professional. Figura que conjuga la vessant tècnica dels tractaments i l’espontaneïtat del tracte que han de rebre els usuaris amb un suport psicològic adequat al personal treballador mantenint alhora l’estructura dinàmica del centre.Elabora els objectius de treball concrets a partir de la planificació general de gerència, i determinar, si cal, el calendari, els responsables i un correcte seguiment. Responsabilització i coordinació de les diferents àrees d’atenció del centre.

Metge

El seu objectiu principal és el de prevenció i dur a terme el control i seguiment de les diferents patologies de pateixen els residents des del mateix moment del seu ingrés.Atendre les necessitats assistencials de les persones usuàries. Fer els exàmens mèdics, diagnòstics, prescriure els tractaments més acords, en cada cas, per dur a terme les teràpies preventives, assistencials i de rehabilitació dels diagnòstics clínics i funcionals de les persones usuàries. Supervisar el treball del personal sanitari.

Infermeria

El personal d’infermeria tracta els coneixements dels canvis que es produeixen en l’individu amb l’edat, des d’aspectes no només bio-fisiològics i funcionals si no també socio-econòmics que tenen aquest grup de població una significació de suma importància i transcendència. Tracta també les cures que han de dispensar-se a la gent gran sans i malalts. La infermeria geriàtrica i gerontològica ofereix una visió de la panoràmica actual en relació la gent gran des de la individualitat de ser gran i des dels fenòmens d’envelliment poblacional.

Responsable Higiènic Sanitari

Garanteix que tots els residents reben l’atenció sanitària correcte. Entre altres tasques, s’ocupa de planificar les dietes alimentàries adaptades a cada resident en funció de la seva patologia; a supervisar i controlar els procediments terapèutics aplicables als residents o, a contribuir amb la direcció a la millora de la qualitat assistencial. S´encarrega de que les condicions higièniques de l’establiment, usuaris i personal siguin les adequades, que es disposi dels protocols necessaris per a la correcta atenció dels usuaris i que tots els residents rebin atenció sanitària pública.

Gerocultors

Proporcionen al resident les cures personals necessàries. Higiene personal de l’usuari. Segons el pla funcional de les residències, hi haurà d’efectuar la neteja i manteniment dels estris del resident, fer els llits, recollir la roba, dur-la a la bugaderia i col·laborar en el manteniment de les habitacions. Donar de menjar a aquells usuaris que no ho puguin fer per si mateixos. En aquest sentit, s’ocuparà igualment de la recepció i distribució dels menjars als usuaris. Comunicar les incidències que es produeixin sobre la salut dels usuaris. Acompanya a l’usuari en les sortides, passejos, gestions, excursions, etc.

Psicòleg

El servei de psicologia té com a principal objectiu avaluar l’estat cognitiu i emocional de cada resident. Organitza tècniques grupals per a l’entrenament de la memòria i les habilitats comunicatives. Les avaluacions permet a la resta de l’equip actuar segons les necessitats de la persona. Marca els objectius terapèutics i avalua els programes de psicoestimulació individual i grupal, en col·laboració amb el personal tècnic. Estableix estratègies d’intervenció conductual i emocional amb el pacient i realitza el seguiment de la intervenció.

Teràpia Ocupacional

La teràpia ocupacional és una disciplina de caràcter socio-sanitari que mitjançant la valoració de les capacitats i problemes físics, psíquics, sensorials i socials de l’individu pretén amb un tractament adient capacitar-lo per assolir el major grau d’independència possible en la seva vida diària, contribuint a la recuperació de la seva malaltia i/o facilitant l’adaptació a la seva discapacitat. L’eina de treball del terapeuta ocupacional és l’activitat intencionada, això és, amb un significat o dirigida a un propòsit. L’ús terapèutic d’activitats d’autocura, laborals i d’oci permetran assolir els objectius.

Fisioteràpia

La seva funció és la de manteniment físic i de rehabilitació de les funcions motores de les persones. La fisioteràpia entra en contacte amb l’adult gran, no només en aspectes relacionats amb l’assistència sanitària si no també mitjançant l’educació per la salut, és a dir, oferir informació i coneixements sobre com portar una vida saludable i de la introducció de la fisioteràpia mitjançant l’exercici físic i la higiene postural. Conèixer els beneficis per augmentar la qualitat de vida durant la fase d’envelliment sent més vulnerable a patir qualsevol tipus de trastorn o deterior, lleu o greu.

Animació Socio Cultural

El servei d’animació socio cultural té com a principal objectiu ocupar el temps lliure amb activitats que permetin el desenvolupament de les capacitats personals. Les activitats estan dissenyades tenint en compte els gustos i activitats de les persones que les realitzaran.

Treballador Social

El servei de treballador social té com a principal objectiu informar dels serveis que proporciona el centre i donar informació sobre els ajuts als quals tenen dret. Fomenta la integració i participació dels residents en la vida del centre i del seu entorn, també participa a la comissió tècnica.

Educadora Social

L’educadora social, és una figura que es centra en el desenvolupament i la promoció de l’autonomia personal i social de les persones. Amb la seva tasca, els residents fomenten les seves capacitats per mantenir-se el més actiu possible tenint en compte el seu propi desenvolupament.

Persones al Servei de Persones

Actualment, l’Asil Hospital compta amb unes instal·lacions que superen els 5.000 m2, entre les quals hi ha àmplies terrasses i zones enjardinades. L’Asil Hospital, que com hem vist amb el pas del temps, s’ha anat transformat i renovant, és actualment un edifici adaptat per a la vida i necessitats de les persones grans, amb mobilitat reduïda i que han perdut autosuficiència i necessiten el suport d’un equip de professionals.

Els Serveis d’atenció directe, són:

Cuina

A la cuina s’elaboren menús equilibrats en funció dels residents. Dietes especials: astringents, riques en fibra, hipocalòriques, baixes en greixos, per a diabètics i, per a persones vegetarianes. A més, dels menús de festa per a les dates més assenyalades. Dos són els torns de menjador, on els voluntaris fan una feina molt important ajudant a menjar a les persones que tenen dificultats per fer-ho sols.

Bugaderia

El server intern de bugaderia s’encarrega de la roba tant de la residència com la personal dels residents.

Perruqueria

Cuidar l’aspecte físic passa també per un bon servei de perruqueria que permet als residents veure’s afavorits i arreglats.

Servei Religiós

En dates assenyalades, comptem amb servei religiós a les pròpies instal·lacions de l’Asil.

Servei de Neteja

Manté les instal·lacions en les condicions higièniques adients.

Administració

Servei administratiu del centre.

Els millors professionals en l’entorn perfecte per cuidar de la gent gran