Durant el mes d’abril, també varem gaudir ballant amb @maquinadelswing