La Mari Carme

La Mari Carme fent tasques també a l’ordinador. #seguimasilhospital #asilhospitallagarriga #asilhospital #gentgran #lagarriga

Companyia

La Paola i la Dolores. #seguimasilhospital #asilhospitallagarriga #asilhospital #gentgran #lagarriga