Dijous 12 de desembre, a les 16.30 h vindran a amenitzar-nos la tarda Son-Riures, que toquen boleros, ranxeres, nadales, etc. Ens espera una bona estona de cant i ball per a tots !!!.