La nostra particular exposició tot celebrant el Dia de la Dona Treballadora. Al face més fotos.