La Carmen treballant a l’hort !!!. Al face alguna foto més en plena tasca !!