Fem servir tots les tècniques.

#seguimasilhospital #asilhospitallagarriga #asilhospital #gentgran #lagarriga