El Col·legi SEK Catalunya fa dies ens va cedir carros per portar els menjars a les habitacions dels residents així com també un munt de safates individuals. Des de l’any 2010, cada curs escolar venen a fer-nos companyia i a jugar a jocs de taula nois i noies que cursen batxillerat al SEK. Segons el curs venen un o fins i tot dos cops a la setmana en funció dels alumnes que hi ha.
 
Fem extensible l’agraïment a totes les escoles que durant els anys ens han vingut a visitar, a cantar, a representar obres i, en definitiva, a fer-nos feliços amb la seva companyia. Sek Catalunya International School
 
#seguimasilhospital #asilhospitallagarriga #asilhospital #gentgran #lagarriga