En Jaume i en Salvador de casa nostre, a Lourdes 2017. Aquí una foto de part del grup que hi ha anat enguany.