Durant el mes d’abril, Open Arms va venir a l’Asil a fer tests a totes les persones que voluntàriament varen participar en l’assaig clínic del Dr. Oriol Mitjà. Quan varen acabar, ens van regalar 500 mascaretes quirúrgiques en agraïment i també aquesta emotiva nota. Moltes gràcies !!!

#asilhospitallagarriga #asilhospital #gentgran #lagarriga@proactivaopenarms