Fent activitats, en aquest cas, manuals, manuals !!. Al face, més fotos.
 
#asilhospitallagarriga #asilhospital #gentgran #lagarriga