La jove empresa @Make_And_Learn durant aquests dies ens han facilitat mascaretes, les peces de subjecció per la part de darrera el cap que no ens facin mal a les orelles i una mena d’ungler que ens permet obrir portes sense tocar-les. La tecnologia d’impressió 3D al nostre servei. Moltes gràcies.
#seguimasillhospital
#asilhospitallagarriga #asilhospital #gentgran #lagarriga