Al face hem penjat un petit vídeo del concert d’avui !