Un dels tallers que més ens agraden: Taller de cant.

#seguimasilhospital #asilhospitallagarriga #asilhospital #gentgran #lagarriga